Polityka prywatności 

 

Strona cyfrowa-krolowa.pl („Strona internetowa”). jest miejscem, w którym dzielę się informacjami na temat marketingu internetowego. Korzystanie z tej strony jest dobrowolne, będąc tutaj oświadczasz, że zapoznałeś się z poniższymi warunkami Polityki prywatności i akceptujesz je. 

 

Właścicielem strony jest Marta Król, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Evergreen Agency Marta Król w Rybniku przy ul. Białych 3/2, 44-200 („Administrator”), z którą można kontaktować się pod adresem hello@cyfrowa-krolowa.pl lub poprzez formularz kontaktowy. Niniejsza Polityka prywatności i cookies („Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych na tej stronie.

Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Informuję, że nie wyznaczyłam Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. W kwestiach związanych z ochroną Twojej prywatności oraz plikami coockies możesz skontaktować się ze mną poprzez maila: hello@cyfrowa-krolowa.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.

 

WSPÓŁADMINISTRATORZY

Prowadzę profile społecznościowe cyfrowa.krolowa na platformach Instagram, Facebook, LinkedIn oraz TikTok. Czytając i oglądając moje treści na tych platformach, Twoje dane będą przetwarzane także przez właścicieli tych platform tj.:

 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland 
 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington, 98052-6399, USA
 • Bejing ByteDance Technology Co Ltd., Room 10A Building 2 No. 48 Zhichun Road, Haidian District, Beijing China

 

INFORMACJE O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z serwisu oraz usług świadczonych przez mnie wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania.

 

Kontakt e-mailowy. W celu skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również w celu przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy, niezbędnie jest przekazanie adresu e-mail. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania i utrzymania kontaktu, na podstawie Twojej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Newsletter. W celu zapisania się do newslettera, niezbędne jest przekazanie adresu e-mail oraz imienia za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. Możesz też w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi do usunięcia danych z bazy – dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

 

Działalność w social mediach. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe przekazane za pośrednictwem fanpage na Instagramie @cyfrowa.krolowa, na TikToku @cyfrowa.krolowa a także na profilu Linkedin. Dane osobowe podawane na fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania fanpage, komunikowania się z Tobą oraz kierowania do Ciebie treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

Dane te będą przetwarzane wyłącznie w przypadku „polubienia” fanpage/wybrania opcji Obserwuj lub gdy w inny sposób zostawisz swoje dane na fanpage, np. w formie umieszczenia komentarza, czy przesłania wiadomości prywatnej. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia fanpage lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Zasady odnoszące się do fanpage ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczony jest fanpage ustala podmiot zarządzający tymi portalem.

 

Obsługa zamówień produktów elektronicznych. W celu nabycia produktów elektronicznych dostępnych na Stronie niezbędne jest przekazanie adresu e-mail, imienia i nazwiska w celu realizacji zamówienia. Dodatkowo w przypadku żądania wystawienia faktury VAT dodatkowo: firma, nr NIP, nr wpisu do KRS (jeśli dotyczy), adres siedziby. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zakupić produkty cyfrowe. Dane przekazane podczas zamówienia wykorzystywane są w celu wysyłki produktu elektronicznego, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona podczas składania zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy zakupu oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO -obowiązki podatkowo – księgowe  administratora)

 

Ponadto przekazywane przez Ciebie dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO;

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów;

 • badania satysfakcji z oferowanych usług;

 • kontaktu w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego.

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych celów oraz:

 • przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stroną internetową.

 

SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

Dane Użytkowników, które są przetwarzane, to dane pochodzące od niego samego, podane w trakcie zapisu na newsletter, składania zamówienia lub w związku ze świadczeniem usług prywatnych na rzecz Użytkownika. Pozostałe dane są zbierane automatycznie i służą celom analitycznym, statystycznym oraz w celu dopasowania usług do potrzeb Użytkownika. 

 

PROFILOWANIE

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Meta) dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilować – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Stronie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, takich jak dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, hostingodawca, podmiot zapewniający usługi marketingowe, podmiot zapewniający usługi statystyczne. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania tych danych.

 

Na Stronie internetowej mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google oraz Meta Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.  

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

UPRAWNIENIA

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,

 • prawo do sprostowania danych osobowych,

 • prawo do usunięcia danych osobowych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

PLIKI COOKIES

Administrator informuje, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, a także w celach statystycznych i marketingowych. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.

Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. .

Rodzaje plików 

 1. Pliki cookies własne to przede wszystkim niezbędne pliki cookies Strony internetowej, które umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej).
 2. W związku z tym, że Administrator wyświetla na Stronie internetowej treści pochodzące z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, oraz korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach tych serwisów, na Stronie internetowej są wykorzystywane pliki cookies Meta.
 3. Administrator korzysta także z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies Google dotyczące usługi Google Analytics.

 

Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony internetowej.

 

 

© 2024 MARTA KRÓL ALL RIGHTS RESERVED

hello@cyfrowa-krolowa.pl

Dołącz do społeczności ponad 1000 osób, które tak jak Ty, nieustannie poszukują sposobów na rozwój i doskonalenie swoich marketingowych działań. Zostaw swój kontakt i zacznij kształtować przyszłość Twojej marki w cyfrowym świecie.

Odezwij  się

Zostańmy w kontakcie