Czas czytania: 12 minut

Spis treści

       1. Czym jest marka osobista?

       2. Personal brand czy personal branding?

       3. Proces budowania marki osobiste

       4. Ja jako marka osobista

       5. Świadome budowanie marki osobistej

       6. Marka osobista w biznesie

       7. Marka osobista - więcej niż tylko trend

 

Podziel się swoją opinią z innymi

Podobało Ci się?

Chcesz więcej ciekawych insightów?

Dołącz do społeczności ponad 1000 osób, które tak jak Ty, nieustannie poszukują sposobów na rozwój swojego biznesu i doskonalenie swoich marketingowych działań. Zapisz się i zacznij kształtować przyszłość Twojej marki w cyfrowym świecie.

Te artykuły także mogą Cię zaciekawić

Budowanie marki osobistej: Jak kształtować swoje "Ja'" w biznesie?

Opublikowane przez:

Marta Król

04 czerwca 2024

Pojęcie marki osobistej stało się nieodzowną częścią współczesnej kultury. W 1997 roku, termin ten został po raz pierwszy użyty przez amerykańskiego ekonomistę Tom’a Peters’a, który zwrócił uwagę na znaczenie budowania własnej marki jako elementu kariery zawodowej. Marka osobista nie jest jednak ograniczona tylko do samej osoby, ale obejmuje również jej otoczenie. Jak trafnie zauważył Jeff Bezos, założyciel Amazona, „marka osobista to to, co mówią o tobie inni, gdy wychodzisz z pokoju”. Aby pozwolić Ci lepiej zrozumieć ten fenomen, wyjaśnię, czym jest marka osobista, odwołując się do kilku ciekawych koncepcji i definicji.

 

PERSONAL BRAND CZY PERSONAL BRANDING?

 

W literaturze i w przestrzeni internetowej pojęcia personal brand oraz personal branding są często stosowane zamiennie, choć mają subtelnie odmienne znaczenia. Personal brand odnosi się do zewnętrznego wizerunku osoby, który jest kształtowany przez jej umiejętności, wartości i cechy, które reprezentuje. Można powiedzieć, że marką osobistą są osoby, które reprezentują wartości, zaspokajające potrzeby otoczenia. Marka osobista, zatem, obejmuje szeroko rozpoznawalne i w dużym stopniu jednolite postrzeganie lub wrażenie jednostki oparte na jej doświadczeniu, wiedzy, kompetencjach, działaniach i/lub osiągnięciach w określonej dziedzinie lub społeczności.

 

Z kolei personal branding odnosi się do procesu definiowania i promowania tego, w jakim świetle postrzegana jest dana osoba. Jest to świadomie skonstruowany wizerunek, który jest kształtowany przez różne aspekty jej życia, takie jak styl życia, wiedza, przekonania i wartości. Proces ten można określić jako świadome i celowe działanie, które ma na celu stworzenie i wpłynięcie na publiczne postrzeganie siebie poprzez pozycjonowanie się jako autorytetu w swojej branży, podniesienie swojej wiarygodności i odróżnienie się od konkurencji. Ostatecznym celem jest rozwinięcie kariery, zwiększenie kręgu wpływów i osiągnięcie znaczącego wpływu na otoczenie.

 

W tym kontekście, marka osobista staje się sztuką autoprezentacji i wywierania wpływu. To, jak jesteś postrzegana przez innych, może mieć zasadniczy wpływ na Twoje możliwości kariery, sieć kontaktów i osiągnięcia w dziedzinie, w której działasz. Poprzez staranne zarządzanie marką osobistą, możesz wywierać wpływ na opinie i postrzeganie przez innych.

 

PROCES BUDOWANIA MARKI OSOBISTEJ

 

Proces budowania marki osobistej to strategiczny element w sferze marketingu. W istocie, personal branding można potraktować jako zaplanowaną i świadomą strategię marketingową, która skup. Zauważ, że jest to proces ciągły, który nie tylko wymaga odpowiedniego planowania, ale także ogromnego zaangażowania i adaptacji w miarę tego, jak zmieniają się okoliczności. 

 

Proces budowania marki osobistej możemy podzielić na trzy główne fazy: 


Na pierwszym etapie skupiasz się na ustalaniu tożsamości swojej marki. W tej fazie, należy przeprowadzić introspekcję, aby zidentyfikować swoje kluczowe atrybuty, wartości i unikalne cechy, które definiują Twoją osobowość i mogą Cię wyróżnić spośród tłumu. Druga faza koncentruje się na pozycjonowaniu marki. Na tym etapie, skupiasz się na rozwijaniu tożsamości marki poprzez zarządzanie swoim zachowaniem, komunikacją i symboliką w sposób, który wzmacnia Twoją pozycję w określonym obszarze lub branży. Trzecia faza polega na ocenie wizerunku swojej marki. W tym etapie, musisz monitorować i analizować, jak Twoja marka jest postrzegana przez innych, a także ocenić, czy osiągasz założone cele osobiste i zawodowe. 

 

JA JAKO MARKA OSOBISTA

 

Od najmłodszych lat, każda osoba funkcjonując w określonym środowisku, nieświadomie kształtuje swoją markę osobistą. Elementy takie jak ubiór, zachowanie czy sposób komunikacji wpływają na to, jak jesteś postrzegana przez otoczenie. Najczęściej zależy nam na tym, aby to postrzeganie było pozytywne. Nasze stare polskie powiedzenie, które mówi „jak cię widzą, tak cię piszą”, to zasada, która powinna być drogowskazem dla każdej osoby, która pragnie świadomie budować swoją markę osobistą, zwłaszcza w erze Internetu.

 

Zrozumienie i świadomość tego, jakie przekazy niesie wygląd, sposób wypowiadania się, czy postawa, stanowią fundament, na którym możesz umiejętnie kształtować postrzeganie swojej osoby wśród innych. Postrzeganie to jest kształtowane przez różne czynniki, takie jak ubiór, komunikacja, zainteresowania, wartości i wykształcenie. Kluczowe dla marki osobistej są również unikatowe aspekty, które wyróżniają Cię od innych, takie jak osobowość czy doświadczenie. Dlatego warto podchodzić do tego procesu z pełną świadomością i efektywnie zarządzać tym, co ma się do zaoferowania - kompetencjami i wartościami.


Marki osobiste często tworzy się wokół jakiegoś talentu czy umiejętności Mogłoby się wydawać, że budowanie marki osobistej jest istotne tylko dla ekspertów, przedsiębiorców czy freelancerów, dla których autorytet i zaufanie klientów są kluczowe. Niemniej jednak, także osoby pracujące na etacie powinny dbać o swoją markę, ponieważ nazwisko i reputacja to aktywa na rynku pracy i w środowisku, w którym się poruszamy. Angażując się w budowanie marki osobistej, powinnaś inwestować w swój kapitał ludzki poprzez edukację, szkolenia i inne działania, które pomogą Ci w pełni wykorzystać swój potencjał. Personal branding to także ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i rozwijanie zdolności. Pozycjonując się jako osoba posiadająca unikalne cechy i umiejętności, możesz zwiększyć swoją rozpoznawalność, zdobyć reputację jako ekspert w swojej dziedzinie, rozwijać karierę i budować pewność siebie.

 

Kolejnym istotnym aspektem marki osobistej jest samoświadomość. Dokładne poznanie siebie, swoich wartości i tożsamości, to proces, który wymaga czasu, zaangażowania oraz zdolności do introspekcji i otwartego spojrzenia na siebie przez pryzmat opinii innych. Zarządzanie swoją marką osobistą oznacza także zarządzanie swoją tożsamością i obrazem w świecie zewnętrznym. Musisz pamiętać, że w dzisiejszych czasach marka osobista nie jest ograniczona tylko do środowiska bezpośredniego, ale także ma swoje odzwierciedlenie w świecie wirtualnym, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Dlatego dbaj o spójność i autentyczność wizerunku zarówno w życiu realnym, jak i online.

 

ŚWIADOME BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ

 

Budowanie marki osobistej opiera się na głębokiej znajomości siebie: rozumienia, kim się jest, jakie są indywidualne priorytety, wartości, a także jakie przesłanie chcesz przekazać społeczności poprzez swój wizerunek. Posiadanie świadomości własnych wartości jest fundamentem dla kreatywnego podejścia do budowania marki osobistej. Zrozumienie własnych mocnych i słabych stron, jak również identyfikacja potrzeb, pozwoli Ci na lepsze zrozumienie swojego miejsca w świecie i da jasność co do kierunku, w którym chcesz podążać. Dodatkowo, zrozumienie ludzkich zachowań i motywacji umożliwili Ci skuteczniejszą komunikację. Samoświadomość pomaga zrozumieć własną osobowość i usprawnia komunikację z innymi.

 

Jeśli pragniesz być postrzegana jako ekspert w swojej dziedzinie, istotne jest wykorzystanie różnych platform i zasobów. Jednak w celu zbudowania silnej marki, musisz wyróżnić się na tle innych. Osiągniesz to poprzez unikatowy styl komunikacji, specjalistyczne treści, profesjonalizm i konsekwencję. Tworzenie autentycznych relacji online umożliwi Ci dotarcie do szerszej publiczności i zyskanie ich sympatii poprzez:
● dzielenie się własną wiedzą
● bycie w stałym kontakcie z odbiorcami
● umożliwienie bliższego poznania własnej osoby

 

Świadome budowanie wizerunku w Internecie nie ogranicza się jedynie do udostępniania wartościowych treści, ale także obejmuje kreowanie siebie jako osoby interesującej i wartościowej, która stanowi twarz swojej firmy lub przedsięwzięcia. Oprócz prezentowania umiejętności zawodowych możesz także oferować pomoc w rozwiązywaniu problemów, inspirować i angażować odbiorców w różnorodne działania.

 

MARKA OSOBISTA W BIZNESIE

 

Posiadanie silnej marki osobistej jest kluczowym składnikiem strategii biznesowej, niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, freelancerem, czy pracujesz na etacie. Personal branding odgrywa znaczącą rolę w osiąganiu sukcesów poprzez dotarcie do klientów, budując rozpoznawalność i kojarzenie się jako specjalisty lub eksperta w danej dziedzinie. Dodatkowo, ułatwia budowanie bardziej osobistych relacji z klientami, co skutkuje szybszym zyskiwaniem ich zaufania.


Dla osoby pracującej na etacie, silna marka osobista może budować jej pozycję wewnątrz firmy oraz ułatwiać pozyskiwanie nowych klientów. Status eksperta w branży otwiera nowe perspektywy zawodowe i pozytywnie wpływa na możliwości zarobkowe. Z drugiej strony, jeśli właściciel firmy inwestuje w rozwój swojej marki osobistej, firma zyskuje element ludzki, który wyróżnia ją na tle konkurencji. Rozpoznawalna marka osobista właściciela może również zwiększać wartość marki i jej produktów, ponieważ wartości i pozytywny wizerunek są transferowane na całą organizację i jej pracowników.

 

Warto też podkreślić, że jako ludzie z reguły bardziej ufamy innym osobom niż korporacyjnym markom. Dlatego firmom często jest trudniej wyróżnić się niż indywidualnym osobom. Dzielenie się osobistymi historiami i doświadczeniami może wzmacniać markę biznesową, tworząc silniejsze powiązania z klientami. Wysokie zaufanie, wiarygodność i relacje z odbiorcami spowodują, że marka osobista będzie znacząco wpływać na zachowania i decyzje klientów.

 

Autentyczne kreowanie swojego wizerunku, poprzez ukazywanie unikalnej osobowości, jest skutecznym sposobem na wyróżnienie się w swojej dziedzinie i rozwój marki osobistej. Istnieją branże, w których wizerunek stanowi kluczowy element wartości firmy, zwłaszcza gdy standardy zawodowe ograniczają możliwość reklamy. W takich przypadkach, wartość marki osobistej zależy od wrażenia, jakie robisz na potencjalnych klientach oraz od poziomu Twojej wiedzy i ekspertyzy - wtedy sukces na rynku jest wynikiem kombinacji wizerunku i reputacji. W erze, gdy Internet odgrywa kluczową rolę, a także w dobie marketingu szeptanego, reputacja marki osobistej jest często uzależniona od opinii klientów. Mając świadomość tego, co w oczach klientów stanowi mocną stronę marki oraz tego, co można poprawić, możesz skuteczniej zarządzać swoją reputacją.

 

MARKA OSOBISTA - WIĘCEJ NIŻ TYLKO TREND

 

W dzisiejszym świecie, gdzie konkurencja jest wszędzie, a technologia zmienia sposób, w jaki komunikujemy się i robimy biznes, marka osobista przestała być tylko trendem, stała się często koniecznością. To, jak się prezentujesz, wpływa na każdy aspekt Twojej kariery i biznesu. Marka osobista to Twoja wizytówka w świecie cyfrowym i realnym, odzwierciedlenie Twoich wartości, umiejętności i osobowości. To, co kiedyś było dodatkiem, teraz jest kluczem do budowania zaufania, autorytetu i długoterminowego sukcesu. Dzięki marce osobistej możesz wyróżnić się na rynku, nawiązać głębsze relacje z klientami i stworzyć trwałą wartość. W świecie pełnym możliwości, marka osobista to nie tylko 'must have', ale fundament, na którym budujesz swoją przyszłość.

 

_________________________________________

 

Zastanawiasz się, czy w swojej strategii postawić na markę osobistą, czy na markę firmową? Zapraszam do pobrania darmowego materiału, w którym szczegółowo omawiam oba te warianty i podpowiadam, którą drogę wybrać.

© 2024 MARTA KRÓL ALL RIGHTS RESERVED

hello@cyfrowa-krolowa.pl

Dołącz do społeczności ponad 1000 osób, które tak jak Ty, nieustannie poszukują sposobów na rozwój i doskonalenie swoich marketingowych działań. Zostaw swój kontakt i zacznij kształtować przyszłość Twojej marki w cyfrowym świecie.

Odezwij  się

Zostańmy w kontakcie