Czas czytania: 13 minut

Spis treści

       1. Personal Branding Canvas 

       2. 5WHY

       3. V2MOM

       4. Analiza SWOT 

       5. Cele SMART 

 

Podziel się swoją opinią z innymi

Podobało Ci się?

Chcesz więcej ciekawych insightów?

Dołącz do społeczności ponad 1000 osób, które tak jak Ty, nieustannie poszukują sposobów na rozwój swojego biznesu i doskonalenie swoich marketingowych działań. Zapisz się i zacznij kształtować przyszłość Twojej marki w cyfrowym świecie.

Te artykuły także mogą Cię zaciekawić

Wykorzystaj te narzędzia strategiczne do świadomego budowania marki osobistej

Opublikowane przez:

Marta Król

13 czerwca 2024

Zastosowanie odpowiednich narzędzi strategicznych w procesie kształtowania marki osobistej stanowi nieodłączny element skutecznego zarządzania swoim wizerunkiem. To pozwala na bardziej świadome i celowe podejście do budowania relacji z odbiorcami i prezentowania swoich wartości. Poniżej skupię się na kilku przydatnych narzędziach, które możesz wykorzystać w celu opracowania i wdrożenia efektywnej strategii marki osobistej.

 

Personal Branding Canvas 

To adaptacja Business Model Canvas, dostosowana do potrzeb marki osobistej. Narzędzie to skupia się na takich elementach jak umiejętności, wartości, cele, grupa docelowa i propozycja wartości, umożliwiając zintegrowaną analizę i planowanie marki osobistej.

 

Przykład zastosowania Personal Branding Canvas

Wyobraź sobie, że jesteś konsultantem ds. kariery, który chce zbudować swoją markę osobistą. Wykorzystując Personal Branding Canvas, możesz zacząć od zdefiniowania swoich kluczowych umiejętności, takich jak doradztwo zawodowe i umiejętność przeprowadzania skutecznych sesji coachingowych. Następnie określisz swoje wartości, np. indywidualne podejście do klienta i ciągłe doskonalenie. Twoje cele mogą obejmować zwiększenie liczby klientów o 20% w ciągu roku oraz zdobycie certyfikatu coachingowego.

Grupą docelową mogą być osoby w średnim wieku planujące zmiany w karierze, a Twoja propozycja wartości może polegać na oferowaniu spersonalizowanych planów kariery, które pomogą klientom osiągnąć swoje zawodowe cele.

 

Korzyści z użycia Personal Branding Canvas

 • Klarowność. Pomaga w uzyskaniu jasnego obrazu tego, kim jesteś jako marka i co chcesz osiągnąć.

 • Spójność. Zapewnia spójność w Twoich działaniach i komunikacji, co jest kluczowe dla budowania zaufania.

 • Skuteczność. Dzięki zdefiniowaniu konkretnych celów i wartości, Twoje działania stają się bardziej efektywne i ukierunkowane.

 

5WHY 

To metoda opracowana przez Simona Sineka, która pomaga zrozumieć podstawową motywację i cel stojący za Twoją marką osobistą. Kluczowym elementem tej metody jest zadawanie pytania "Dlaczego?" aż pięć razy, aby dojść do głębokiego, fundamentalnego powodu, dla którego robisz to, co robisz.

 

Dlaczego metoda 5WHY jest ważna?

Simon Sinek twierdzi, że marki zbudowane wokół silnego "Dlaczego" są znacznie bardziej skuteczne w angażowaniu publiczności. "Dlaczego" to Twoje najgłębsze przekonanie, powód istnienia Twojej marki, który przyciąga klientów i buduje zaufanie. Odkrycie swojego "Dlaczego" pozwala na autentyczne i spójne komunikowanie się z Twoimi odbiorcami.

 

Jak stosować metodę 5WHY?

Zacznij od zdefiniowania głównego celu lub działań swojej marki osobistej.

Przykład: „Chcę pomagać małym firmom rozwijać się poprzez skuteczny marketing internetowy.”

 

Następnie zadaj sobie pytanie, dlaczego chcesz osiągnąć ten cel.

Przykład: „Dlaczego chcę pomagać małym firmom rozwijać się?”

 

Kontynuuj proces, aż dojdziesz do fundamentalnego powodu, który jest źródłem Twojej motywacji. 

Przykład: „Dlaczego chcę wspierać społeczności i poprawiać jakość życia ludzi?” Ostateczna odpowiedź może brzmieć: „Ponieważ wierzę, że pomagając innym osiągnąć sukces, tworzymy lepszy świat dla wszystkich.”

 

V2MOM 

V2MOM to narzędzie stworzone przez Marca Benioffa, założyciela Salesforce, które pomaga w definiowaniu wizji, wartości, metod, przeszkód i mierników sukcesu dla marki osobistej. Jest to kompleksowe podejście, które umożliwia tworzenie spójnej i skutecznej strategii, dzięki czemu łatwiej osiągniesz swoje cele i zrealizujesz swoją wizję.

 

Dlaczego V2MOM jest ważne?

V2MOM pozwala na jasne zdefiniowanie wszystkich kluczowych elementów strategii, co zapewnia spójność i skuteczność działań. Dzięki temu narzędziu możesz lepiej zrozumieć, co chcesz osiągnąć, jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze, jakie metody zastosować, jakie przeszkody mogą się pojawić oraz jak będziesz mierzyć swoje postępy. Wszystko to przekłada się na bardziej świadome zarządzanie swoją marką osobistą.

 

Praktyczne zastosowanie V2MOM

V2MOM jest elastycznym narzędziem, które można dostosować do różnych kontekstów i potrzeb. Oto kilka kroków, jak możesz je zastosować w praktyce.

 

Wyobraź sobie, że jesteś doradcą biznesowym specjalizującym się w pomaganiu startupom.

 1. Sprecyzuj swoją wizję – zacznij od jasnego określenia, co chcesz osiągnąć w swojej karierze i jak chcesz być postrzegany przez innych.

Przykład: „Chcę być uznawanym ekspertem w dziedzinie doradztwa dla startupów, pomagając im rozwijać się i osiągać sukces.”

 

 1. Określ swoje wartości – zastanów się, jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze i jak mogą one wpływać na Twoje decyzje i działania.

Przykład: „Innowacyjność, przejrzystość, zaangażowanie i efektywność.”

 

 1. Wybierz metody działania – wymyśl konkretne działania i taktyki, które pozwolą Ci realizować Twoją wizję. Pamiętaj, aby były one zgodne z Twoimi wartościami.

Przykład: „Oferowanie indywidualnych sesji doradczych, organizowanie warsztatów dla startupów, tworzenie treści edukacyjnych.”

 

 1. Przygotuj się na przeszkody – zidentyfikuj potencjalne trudności, które mogą się pojawić, i opracuj plany, jak sobie z nimi poradzić.

Przykład: „Brak zasobów na organizację warsztatów – poszukiwanie partnerów i sponsorów.”

 

 1. Ustal mierniki sukcesu – 0kreśl, jak będziesz mierzyć postępy i sukcesy. Upewnij się, że Twoje mierniki są konkretne, mierzalne i realistyczne.

Przykład: „Liczba klientów, wskaźniki sukcesu startupów, liczba uczestników warsztatów, feedback od klientów.”

 

Analiza SWOT 

Analiza SWOT to klasyczne narzędzie zarządzania strategicznego, które umożliwia identyfikację mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń związanych z Twoją marką osobistą. Skrót SWOT pochodzi od angielskich słów Strengths (Mocne strony), Weaknesses (Słabe strony), Opportunities (Szanse) i Threats (Zagrożenia). Przeprowadzenie analizy SWOT pozwala na lepsze zrozumienie Twojej pozycji na rynku oraz na opracowanie skutecznych strategii działania.

 

Dlaczego Analiza SWOT jest ważna?

Analiza SWOT dostarcza kompleksowego obrazu Twojej marki, co umożliwia świadome zarządzanie jej rozwojem. Dzięki niej możesz zidentyfikować swoje mocne strony, które warto rozwijać, oraz słabe strony, które należy poprawić. Szanse i zagrożenia pozwalają na lepsze przygotowanie się do wyzwań i wykorzystanie pojawiających się możliwości. To narzędzie pozwala na bardziej strategiczne podejście do budowania marki osobistej.

 

Jak przeprowadzić Analizę SWOT?

 1. Mocne strony 

  • Opis: Zidentyfikuj swoje najważniejsze atuty i zasoby. Co wyróżnia Cię na tle innych? Jakie masz umiejętności, które są wartościowe dla Twojej grupy docelowej?

  • Przykład: „Posiadam rozległą wiedzę i doświadczenie w marketingu cyfrowym, co pozwala mi oferować klientom unikalne rozwiązania.”

 2. Słabe strony

  • Opis: Określ obszary, które wymagają poprawy. Jakie masz braki lub ograniczenia, które mogą wpłynąć na Twoją markę osobistą?

  • Przykład: „Brak umiejętności zarządzania czasem skutkuje opóźnieniami w realizacji projektów.”

 3. Szanse

  • Opis: Zidentyfikuj zewnętrzne czynniki, które mogą przynieść korzyści Twojej marce osobistej. Jakie trendy lub zmiany na rynku możesz wykorzystać?

  • Przykład: „Rosnące zainteresowanie marketingiem cyfrowym otwiera nowe możliwości dla mojej działalności szkoleniowej.”

 4. Zagrożenia

  • Opis: Określ zewnętrzne czynniki, które mogą stanowić ryzyko dla Twojej marki. Jakie wyzwania mogą wpłynąć negatywnie na Twoje działania?

  • Przykład: „Wzrost konkurencji na rynku może ograniczyć moje możliwości zdobycia nowych klientów.”

 

Cele SMART 

Cele SMART to metoda zarządzania, która pomaga w precyzyjnym definiowaniu i osiąganiu celów. Skrót SMART pochodzi od angielskich słów Specific (Konkretne), Measurable (Mierzalne), Achievable (Osiągalne), Relevant (Istotne) i Time-bound (Określone w czasie). Dzięki tej technice możesz jasno określić, co chcesz osiągnąć, w jaki sposób to zmierzysz, czy jest to realistyczne, dlaczego jest to ważne i kiedy chcesz to osiągnąć.

 

Dlaczego Cele SMART są ważne?

Ustalanie celów SMART pozwala na klarowne i realistyczne planowanie działań. Dzięki tej metodzie Twoje cele stają się bardziej osiągalne, a ścieżka do ich realizacji jest wyraźnie zarysowana. Cele SMART pomagają utrzymać motywację i skoncentrowanie na najważniejszych zadaniach, co zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.

 

Jak ustalać Cele SMART?

 • Skonkretyzowany (ang. Specific) - jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i niepozostawiające miejsca na luźną interpretację.

 • Mierzalny (ang. Measurable) - sformułowany w taki sposób, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu lub umożliwić jednoznaczną “sprawdzalność” jego realizacji.

 • Osiągalny (ang. Achievable) - cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji.

 • Istotny (ang. Relevant) - cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował.

 • Określony w czasie (ang. Time-bound) - cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

 

Przykłady celów SMART:

„Zwiększyć liczbę wejść na stronę o 20% poprzez prowadzenie kampanii reklamowych i promocji w mediach społecznościowych.”

„Zwiększyć liczbę obserwujących na Instagramie z 1000 do 1200 w ciągu trzech miesięcy.”

„Zwiększyć liczbę subskrybentów newslettera o 20% w ciągu najbliższych 6 miesięcy.”

 

PODSUMOWANIE

W przypadku każdego z tych narzędzi, ważne jest, aby podejść do ich wykorzystania w sposób świadomy i celowy. Narzędzia te możesz stosować indywidualnie lub w kombinacji, w zależności od specyfiki Twojej marki osobistej i celów, które chcesz osiągnąć. Korzystając z tych narzędzi, możesz skutecznie zarządzać swoją marką osobistą, budować silne i autentyczne relacje z odbiorcami oraz osiągać swoje cele zawodowe i osobiste. Wykorzystaj ich potencjał, aby tworzyć spójny i przekonujący wizerunek, który wyróżni Cię na rynku i przyciągnie odpowiednich klientów oraz partnerów biznesowych.

© 2024 MARTA KRÓL ALL RIGHTS RESERVED

hello@cyfrowa-krolowa.pl

Dołącz do społeczności ponad 1000 osób, które tak jak Ty, nieustannie poszukują sposobów na rozwój i doskonalenie swoich marketingowych działań. Zostaw swój kontakt i zacznij kształtować przyszłość Twojej marki w cyfrowym świecie.

Odezwij  się

Zostańmy w kontakcie